Lova

@Lova:
@Lova:
Eventet e ardhshme Eventet e kaluara

Lova Marketing, një kompani e cila me eksperiencën disa vjeçare, ka asistuar biznese në krijimin, zbatimin dhe qendrueshmerinë e strategjive të marketingut, kryesisht në sektorin e Turizmit. Qendra Dua, një organizatë dhe hapësirë kulturore, vizioni i së cilës ndërthur aktivizmin rinor, kreativitetin, mbrojtjen e natyrës shqiptare, përmes ngritjes së kapaciteteve dhe angazhimit shumë-sektorial, zhvilluar përgjatë gjithë vitit përmes një shumëllojshmërie aktivitetesh dhe nismash. Love Albania, është nisma që ka ndërmarrë rrugëtimin e promovimit të Shqipërisë turistike e kulturore.