18 July - 17:00
SunDance - Veleyle
Si një DJ / producent e përkushtuar Veleyle aka Ayşe është nga Stambolli dhe përqafon pasurinë e tingujve në këtë rajon. Ajo bashkon instrumentet botërore dhe perkusionet e pasura me house groove dhe çmitizon eksplorimin zanor të sinteve psikedelike dhe vokaleve autentike me formën bashkëkohore të muzikës elektronike.
Eventi ka përfunduar